Akcja Zdrowa Praca

Drodzy Koledzy i Koleżanki Lekarze!

Porozumienie Rezydentów OZZL wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, z pełnym wsparciem Naczelnej Izby Lekarskiej, nawołuje do przyłączenia się do protestu AKCJA ZDROWA PRACA.

Podstawą akcji jest ograniczenie czasu pracy maksymalnie do 48 godzin tygodniowo. Wzywamy do wypowiadania klauzuli opt-out do końca sierpnia 2019 r. oraz rezygnacji z dodatkowych prac od początku października 2019 r.

Protest ten będzie formą sprzeciwu wobec aktualnego stanu opieki zdrowotnej w Polsce oraz braku pełnej realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Rządem a lekarzami w lutym 2018 r.

Od wielu lat odpowiedzialność za skrajnie niewydolny system publicznej ochrony zdrowia spoczywała na barkach przepracowanych lekarzy, którzy, mimo ewidentnych zaniedbań rządzących, utrzymywali system poświęcając swój wolny czas i zdrowie a czasem nawet życie.
W trosce o naszych pacjentów, o nas i nasze rodziny, nie możemy dalej swoją pracą ponad siły ukrywać dramatycznej sytuacji kadrowej i finansowej publicznych szpitali. Nie możemy zgadzać się na zagrażający pacjentowi i nam system.

Nasze postulaty pozostają niezmienne:

1. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w przeciągu trzech lat.
2. Likwidacja kolejek.
3. Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego.
4. Likwidacja biurokracji w ochronie zdrowia.

Musimy zrobić to WSPÓLNIE. Dla nas i naszych pacjentów.

Szczegóły akcji będę dostępne na naszej stronie oraz:
www.akcjazdrowapraca.pl, www.ozzl.org.pl

Nie popełnijmy błędów z poprzedniego protestu. Bądźmy razem, walczmy wspólnie o poprawę polskiego systemu ochrony zdrowia!

Plakaty jak ten poniżej zostaną rozesłane do Waszych szpitali, prosimy o pomoc w ich rozwieszaniu.
Wersja do druku kolorowego: https://drive.google.com/file/d/12CKkB7gwzAt9_vhUgMNJAy2EsYCNxZJl/view?usp=sharing

#AkcjaZdrowaPraca     #48h

Opt-Out Pack 2019 – dokumenty i pliki do pobrania