KĄCIK PRAWNY

Jesteś członkiem OZZL? Za pośrednictwem Zarządu Krajowego OZZL każdy członek OZZL może uzyskać dostęp do całodobowej opieki prawnej w ramach opłacanej składki członkowskiej. Wypełnij Deklarację* i przekaż ją przewodniczącemu swojego Oddziału Terenowego.

*Regulamin LexMed

Opinie prawne

Opt-Out podpisywany co miesiąc

Czy w Opt-Out podpisywany na nowo co miesiąc wygasa automatycznie po upływie miesiąca zawartego w umowie, czy pracownik powinien złożyć pisemne wypowiedzenie? 2017.08.22 opinia prawna (click!)

Opt-Out pack

Aktualne dane i pliki znajdują się w zakładce opt-out   Poniżej zamieszczamy pliki wchodzące w skład "Opt-Out Pack". Wraz z powstawaniem kolejnych lista będzie na bieżąco uzupełniana. 1. Wstęp i... read more →

Polecamy także informator prawny dla lekarzy przygotowany przez Komisję ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy OIL w Warszawie.