Skład osobowy

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Porozumienie Rezydentów jest społecznością lekarską zrzeszającą obecnie ponad 20’000 osób, w tym zarówno studentów, stażystów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak i specjalistów. Porozumienie Rezydentów OZZL natomiast jest ogólnopolską strukturą OZZL, powołaną przy Zarządzie Krajowym OZZL, jako reprezentantów młodych lekarzy.

Zadaniem PR OZZL jest m.in wypracowanie opinii, stanowisk, wniosków, propozycji, postulatów itp. odnoszących się do wszelkich problemów dotyczących lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy stażystów, w tym również do propozycji przedstawianych przez Rząd, Ministerstwo Zdrowia lub inne organizacje, stowarzyszenia (także naukowe) itp.

Krzysztof Hałabuz

Przewodniczący

Rezydent Chirurgii Ogólnej
Region Mazowiecki OZZL

Damian Patecki

Vice Przewodniczący

Rezydent Anestezjologii
Region Łódzki OZZL

Michał Bulsa

Vice Przewodniczący

Rezydent Położnictwa i Ginekologii
Region Zachodniopomorski OZZL

Jarosław Biliński

Vice Przewodniczący

Rezydent Hematologii
Region Mazowiecki OZZL

Łukasz Jankowski

Vice Przewodniczący

Rezydent Nefrologii
Region Mazowiecki OZZL

Kacper Gajda

Sekretarz

Rezydent Psychiatrii
Region Mazowiecki OZZL

Agnieszka Serwan

Specjalista Rehabilitacji Medycznej
Region Mazowiecki OZZL

Krzysztof Ostaszewski

Rezydent Onkologii
Region Mazowiecki OZZL

Justyna Bogucka-Czapska

Rezydent Pediatrii
Region Małopolski OZZL

Jakub Bajer

Rezydent Radioterapii Onkologicznej
Region Wielkopolski OZZL

Joanna Matecka

Lekarz
Region Mazowiecki OZZL

Jakub Kosikowski

Lekarz
Region Ziemi Lubelskiej OZZL

Mikołaj Sinica

Lekarz
Region Wielkopolski OZZL

Mateusz Latek

Lekarz
Region Ziemi Lubelskiej OZZL

Urszula Knych

Lekarz
Region Mazowiecki OZZL