Skład osobowy

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Porozumienie Rezydentów jest społecznością lekarską zrzeszającą obecnie ponad 20’000 osób, w tym zarówno studentów, stażystów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak i specjalistów. Porozumienie Rezydentów OZZL natomiast jest ogólnopolską strukturą OZZL, powołaną przy Zarządzie Krajowym OZZL, jako reprezentantów młodych lekarzy.

Zadaniem PR OZZL jest m.in wypracowanie opinii, stanowisk, wniosków, propozycji, postulatów itp. odnoszących się do wszelkich problemów dotyczących lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy stażystów, w tym również do propozycji przedstawianych przez Rząd, Ministerstwo Zdrowia lub inne organizacje, stowarzyszenia (także naukowe) itp.

Krzysztof Hałabuz

Przewodniczący

Rezydent Chirurgii Ogólnej

Damian Patecki

Vice Przewodniczący

Rezydent Anestezjologii

Michał Bulsa

Vice Przewodniczący

Rezydent Ginekologii

Jarosław Biliński

Vice Przewodniczący

Rezydent Hematologii

Łukasz Jankowski

Vice Przewodniczący

Rezydent Nefrologii

Joanna Matecka

Rzecznik Prasowy

lek. Stażysta

Kacper Gajda

Sekretarz

lek. Stażysta

Agnieszka Serwan

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Katarzyna Pikulska

Rezydent Ortopedii i Traumatologii

Justyna Bogucka-Czapska

Rezydent Pediatrii

Jakub Bajer

Rezydent Radioterapii Onkologicznej

Jakub Kosikowski

lek. Stażysta

Mikołaj Sinica

lek. Stażysta

Mateusz Latek

lek. Stażysta