Skład osobowy

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Porozumienie Rezydentów jest społecznością lekarską zrzeszającą obecnie ponad 35’000 osób, w tym zarówno studentów, stażystów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak i specjalistów. Porozumienie Rezydentów OZZL natomiast jest ogólnopolską strukturą OZZL, powołaną przy Zarządzie Krajowym OZZL, jako reprezentantów młodych lekarzy.

Zadaniem PR OZZL jest m.in wypracowanie opinii, stanowisk, wniosków, propozycji, postulatów itp. odnoszących się do wszelkich problemów dotyczących lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy stażystów, w tym również do propozycji przedstawianych przez Rząd, Ministerstwo Zdrowia lub inne organizacje, stowarzyszenia (także naukowe) itp.

Marcin Sobotka

Przewodniczący

Rezydent Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Region Mazowiecki OZZL

Damian Patecki

Wiceprzewodniczący

Rezydent Anestezjologii
Region Łódzki OZZL

Justyna Bogucka-Czapska

Wiceprzewodnicząca

Rezydent Pediatrii
Region Małopolski OZZL

Jakub Bajer

Wiceprzewodniczący

Rezydent Radioterapii Onkologicznej
Region Wielkopolski OZZL

Kacper Gajda

Sekretarz

Rezydent Psychiatrii
Region Mazowiecki OZZL

Piotr Denysiuk

Social Media&Community Manager

Rezydent Kardiologii
Region Ziemi Lubelskiej OZZL

Maria Kłosińska

Social Media&Community Manager

Rezydent Pediatrii
Region Łódzki OZZL

Daniel Łuszczewski

Rzecznik Prasowy

Rezydent Chirurgii Ogólnej
Członek niezrzeszony

Agnieszka Serwan

Komisja Rewizyjna

Specjalista Rehabilitacji Medycznej
Region Mazowiecki OZZL

Marcin Lewicki

Komisja Rewizyjna

Rezydent Farmakologii Klinicznej
Region Dolnośląski OZZL

Piotr Matyja

Komisja Rewizyjna

Rezydent Psychiatrii
Region Mazowiecki OZZL

Łukasz Jankowski

Rezydent Nefrologii
Region Mazowiecki OZZL

Jarosław Biliński

Rezydent Hematologii
Region Mazowiecki OZZL

Michał Bulsa

Rezydent Położnictwa i Ginekologii
Region Zachodniopomorski OZZL

Krzysztof Hałabuz

Rezydent Chirurgii Ogólnej
Region Mazowiecki OZZL

Urszula Knych

Lekarz
Region Mazowiecki OZZL

Mikołaj Sinica

Lekarz
Region Wielkopolski OZZL

Mateusz Latek

Lekarz
Region Ziemi Lubelskiej OZZL

Patrycja Drozdek

Rezydent Pediatrii
Region Dolnośląski OZZL

Marta Moczydłowska

Lekarz w trakcie specjalizacji z Ginekologii i Położnictwa
Region Mazowiecki OZZL