Skład osobowy

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Porozumienie Rezydentów jest społecznością lekarską zrzeszającą obecnie ponad 35’000 osób, w tym zarówno studentów, stażystów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak i specjalistów. Porozumienie Rezydentów OZZL natomiast jest ogólnopolską strukturą OZZL, powołaną przy Zarządzie Krajowym OZZL, jako reprezentantów młodych lekarzy.

Zadaniem PR OZZL jest m.in wypracowanie opinii, stanowisk, wniosków, propozycji, postulatów itp. odnoszących się do wszelkich problemów dotyczących lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy stażystów, w tym również do propozycji przedstawianych przez Rząd, Ministerstwo Zdrowia lub inne organizacje, stowarzyszenia (także naukowe) itp.

Jan Czarnecki

Przewodniczący

Lekarz
Region Łódzki OZZL

Justyna Bogucka-Czapska

Wiceprzewodnicząca

Rezydent Pediatrii
Region Małopolski OZZL

Mikołaj Sinica

Wiceprzewodniczący

Lekarz
Region Wielkopolski OZZL

Maria Kłosińska

Wiceprzewodnicząca

Rezydent Pediatrii
Region Łódzki OZZL

Kacper Gajda

Wiceprzewodniczący

Rezydent Psychiatrii
Region Mazowiecki OZZL

Kacper Gajda

Sekretarz

Rezydent Psychiatrii
Region Mazowiecki OZZL

Piotr Denysiuk

Social Media&Community Manager

Rezydent Kardiologii
Region Ziemi Lubelskiej OZZL

Damian Patecki

Rzecznik prasowy

Rezydent Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Region Łódzki OZZL

Olga Pietrzak

Rzecznik prasowy

Rezydent Położnictwa i Ginekologii
Region Łódzki OZZL

Tomasz Karauda

Rzecznik prasowy - członek niezrzeszony

Rezydent Chorób Wewnętrznych
Region Łódzki OZZL

Agnieszka Serwan

Komisja Rewizyjna

Specjalista Rehabilitacji Medycznej
Region Mazowiecki OZZL

Jakub Bajer

Komisja Rewizyjna

Rezydent Radioterapii Onkologicznej
Region Wielkopolski OZZL

Anna Błażejczyk

Rezydent Chirurgii Ogólnej
Region Łódzki OZZL

Łukasz Jankowski

Rezydent Nefrologii
Region Mazowiecki OZZL

Jarosław Biliński

Rezydent Hematologii
Region Mazowiecki OZZL

Michał Bulsa

Rezydent Położnictwa i Ginekologii
Region Zachodniopomorski OZZL

Krzysztof Hałabuz

Rezydent Chirurgii Ogólnej
Region Mazowiecki OZZL

Marcin Sobotka

Rezydent Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Region Mazowiecki OZZL

Urszula Knych

Lekarz
Region Mazowiecki OZZL

Marta Moczydłowska

Lekarz w trakcie specjalizacji z Ginekologii i Położnictwa
Region Mazowiecki OZZL

Grzegorz Siwek

Rezydent Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Region Małopolski OZZL

Łukasz Kwapisz

Rezydent Pediatrii
Region Wielkopolski OZZL

Piotr Pisula

Lekarz w trakcie stażu podyplomowego
Region Wielkopolski OZZL

Filip Płużański

Rezydent Ortopedii i Traumatologii
Region Łódzki OZZL

Patrycja Drozdek

Rezydent Pediatrii
Region Dolnośląski OZZL