POROZUMIENIE REZYDENTÓW

MĄDRZY PATRZĄ W PRZYSZŁOŚĆ.

KIM JESTEŚMY?

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

PR OZZL to organizacja zrzeszająca lekarzy w trakcie specjalizacji w Polsce. Jej początki sięgają 2007 roku, kiedy została powołana, by walczyć o lepsze warunki pracy i płacy rezydentów. Po wywalczonej wtedy podwyżce i poprawie warunków specjalizacji PR OZZL wygasiło swoją działalność. Niestety, uzyskane wtedy stawki wynagrodzeń, jak i przepisy, które polepszyły sytuację rezydentów, od tamtej pory się nie zmieniły. Wobec powyższego młodzi lekarze znów wzięli sprawy w swoje ręce i 24 października 2015 roku w Warszawie reaktywowali Porozumienie Rezydentów OZZL. Motywacją była konieczność, by lekarze w trakcie specjalizacji mieli swojego oficjalnego przedstawiciela w rozmowach z Rządem RP i Ministerstwem Zdrowia.

Cele? Niestety praktycznie te same co przed 9 laty.

  1. Płace, które nie drgnęły od 2007 roku. O ich podwyżkę zabiegał jeszcze w 2006 roku obecny Minister Zdrowia, dr Konstanty Radziwiłł. Obecnie wynoszą netto 2200-2570zł.
  2. Przepisy dotyczące dyżurowania. Dyżury medyczne są nieodzowną częścią kształcenia specjalizacyjnego lekarza, a niestety nie są wystarczająco uregulowane prawnie, co prowadzi do nadużyć w kwestii wynagrodzeń i czasu pracy.
  3. Jakość kształcenia specjalistów. Niedopuszczanie do wykonywania procedur, brak wynagrodzenia dla opiekunów czy wymaganie nie przeprowadzanych obecnie zabiegów to tylko wierzchołek góry problemów.
  4. Brak długofalowej polityki planowania miejsc specjalizacyjnych, prowadzący do niedoboru lekarzy specjalistów i jednoczesnego drenażu za granicę zdolnych ludzi, którzy nie mogli rozpocząć specjalizacji w Polsce.
  5. Zakaz zmiany rezydentury, co często prowadzi do sytuacji jak wyżej lub formuje lekarzy niezadowolonych z wyboru swojej ścieżki zawodowej.

Kim są członkowie porozumienia?

To 26-38 letni lekarze w trakcie specjalizacji. Ci, którzy chcieliby zostać i pracować w swojej Ojczyźnie, ale – by tak się stało – muszą mieć do tego godne warunki, które pozwalają na założenie i utrzymanie rodziny, a także na dalsze kształcenie się. Część członków to studenci, którzy za parę lat zostaną rezydentami i są przerażeni sytuacją obecnych rezydentów. To stażyści, którzy – widząc, jaka jest sytuacja rezydentów – poważnie rozważają rozpoczęcie specjalizacji za granicą. To osoby, którym zależy na tym, aby pacjent miał wypoczętego, wykształconego i dobrze wynagradzanego lekarza, który ma czas skupić się tylko na nim i jego problemie zdrowotnym. Porozumienie zrzesza 16 tysięcy takich osób. Osób, którym los lekarzy rezydentów, jak i ich pacjentów, nie jest obojętny.

13412924_894912743967901_9210172876392204357_n

                                                Komunikat dla mediów
W sprawie manifestacji lekarzy rezydentów, spotkania PR OZZL z Prezydentem RP i poparcia różnych środowisk dla postulatów młodych lekarzy

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że – zgodnie z obliczeniami organizatorów – w manifestacji młodych lekarzy w dniu 18.06.br wzięła udział blisko połowa wszystkich lekarzy rezydentów w Polsce. Nigdy jeszcze tak wielki odsetek określonej grupy zawodowej nie wyszedł na ulice demonstrować swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy. Dowodzi to masowego poparcia młodych lekarzy dla postulatów zgłaszanych przez Porozumienie Rezydentów OZZL oraz dla dotychczasowych działań podejmowanych przez Porozumienie.

Porozumienie Rezydentów OZZL informuje również, że w dniu 21 czerwca o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą. Spotkanie to zostało zorganizowane na prośbę Porozumienia Rezydentów. Wyrażamy wdzięczność Panu Prezydentowi, że zechciał zainteresować się problemami młodych lekarzy i wyraził wolę podjęcia dialogu na ten temat. Porozumienie Rezydentów OZZL traktuje powyższe spotkanie jako kontynuację swoich wcześniejszych działań, polegających na docieraniu do najważniejszych osób w Polsce celem przedstawienia problemów młodych lekarzy i propozycji ich rozwiązania. Wyrażamy nadzieję, że również Pani Premier zgodzi się – w najbliższym czasie – spotkać z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów OZZL. To od niej bowiem, jako szefowej Rządu, najbardziej zależy realizacja postulatów lekarzy rezydentów.

Porozumienie Rezydentów OZZL wyraża wdzięczność przedstawicielom różnych środowisk, w tym również politykom i parlamentarzystom różnych partii, za poparcie dla postulatów, zgłaszanych przez Porozumienie Rezydentów, których celem jest poprawa warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, warunków ich pracy i wynagradzania. Cieszymy się, że uzyskaliśmy zrozumienie dla naszego stanowiska nie tylko ze strony parlamentarzystów partii rządzącej, ale również od przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych i pozaparlamentarnych. Oznacza to, że są sprawy, które mogą pogodzić wszystkie siły polityczne w naszym kraju. Taką sprawą jest bez wątpienia pomyślność polskiego pacjenta, która jest niemożliwa bez pomyślności lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych, ratowników, diagnostów – przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych.

Szczególne podziękowania Porozumienie Rezydentów OZZL kieruje do dziennikarzy wszystkich mediów. Bez ich rzetelnej i ciężkiej pracy nasze przesłanie nie trafiłoby do społeczeństwa i polityków.

Porozumienie Rezydentów OZZL

Damian Patecki – Przewodniczący Zarządu PR OZZL

Aktualne akcje Porozumienia Rezydentów OZZL

#przemarszpr

Relacja z manifestacji Porozumienia Rezydentów:

Chcesz zobaczyć więcej? http://www.rezydenci.org.pl/pr-w-mediach/

Doctors Protest June 18th 2016 Warsaw Poland

Komunikat prasowy Porozumienia Rezydentów

Młodzi lekarze walczą o poprawę warunków pracy i lepsze warunki leczenia dla pacjentów.
#komunikatpr

Sonda uliczna – co Polacy wiedzą o zawodzie lekarza?

Sonda powstała dzięki pracy portalu BML www.bedacmlodymlekarzem.pl

#receptajestprosta

Ruszyła kolejna akcja Porozumienia Rezydentów OZZL. Jego członkowie wspólnymi siłami próbują dotrzeć do rządzących poprzez wysyłanie, zarówno wirtualnie, jak i w rzeczywistości, własnoręcznie wykonanych recept na dobrą zmianę.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Dołącz do naszej grupy na Facebooku.

#AdoptujPosła

Cel?

  • Poinformowanie jak największej liczby posłów o trudnej sytuacji młodych lekarzy w Polsce.
  • Uzyskanie poprawy jakości szkolenia specjalizacyjnego oraz wzrostu wynagrodzeń.

Strategia i efekt

Bezpośrednie spotkania z posłami w ich biurach poselskich. Przedstawianie problemów młodych medyków przy pomocy zgromadzonych przez członków Porozumienia Rezydentów OZZL materiałów ( infografik, wykresów i innych).

Do tej pory „zaadoptowano” ponad 120 posłów, którzy w wyniku prowadzonej przez PR OZZL akcji wystosowali liczne interpelacje.

POMOC PRAWNA

Masz problem? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej.

Od początku 2014 roku OZZL udostępniło swoim członkom 24h Program Ochrony Prawnej. Warunkiem przystąpienia do programu jest zgłoszenie się do przewodniczącego swojego Oddziału Terenowego OZZL lub przewodniczącego swojego Regionu.